Stručni suradnici

Image

Dubravka Vuković

Rođena sam u Splitu gdje sam završila osnovnu i srednju školu, te Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Specijalist sam dermatovenerologije i uži specijalist iz područja pedijatrijske dermatologije.

Završila sam doktorski poslijediplomski studij Medicina utemeljena na dokazima, te sam trenutno u procesu izrade doktorske disertacije na Katedri za histologiju MF-a u Splitu.

Asistent sam na katedri za dermatovenerologiju MF-a u Splitu.

Voditeljica sam programa strukturirane edukacije za roditelje djece oboljele od atopijskog dermatitisa pod nazivom Škola atopije.

Član sam upravnog odbora Hrvatske udruge sveučilišnih žena pri MF-u u Splitu, te volonter u udruzi žena liječenih od karcinoma, Caspera.

Kao sudionik i predavač sudjelujem na domaćim i inozemnim kongresima, te se kontinuirano odazivam za sudjelovanje u javnim preventivnim akcijama besplatnih pregleda madeža.

 

Image

Iskra Tomić Kaselj, prof.

Rođena sam u Splitu gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila sam studij pedagogije i sociologije. Radno iskustvo sam stekla u osnovnim i srednjim školama, te u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kao stručna suradnica pedagoginja.

Asistentica sam na Filozofskom fakultetu u Splitu na Odsjeku za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te sam trenutno u izradi doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu iz područja predškolske pedagogije.

Redovito sudjelujem na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama kao i na stručnim skupovima.

©2024 Parenthood Institute

Search