DIJETE I PANDEMIJA

DIJETE I PANDEMIJA

Priručnik Dijete i pandemija nastao je trudom urednice doc. dr. sc. Irene Bralić i 25 autora i koautora koji su svaki sa svoje strane pridonijeli kvaliteti publikacije. Priručnik je hvale vrijedan pothvat eksperata iz svih pedijatrijskih
supspecijalnosti koji u ovo vrijeme Covid-19 pandemije i sindemije iznose znanstvena i stručna obrazloženja kao i preporuke za pristup, praćenje, liječenje i cijepljenje djece. Već nam i naziv 8. Novih izazova u pedijatriji govori
da se radi o najnovijim spoznajama i smjernicama u pedijatriji te će, uz recentnu literaturu, sva poglavlja nesumnjivo pobuditi interes pedijatara i svih suradnih struka različitih profila koji se bave djecom.

prof. dr. sc. Ljerka Cvitanović-Šojat, dr. med.


Osmu godinu zaredom, urednica i voditeljica Novih izazova u pedijatriji, kroz suradnju s vodećim imenima pedijatrije i suradnih struka, iznosi suvremenu problematiku u zdravstvenoj zaštiti djece.
Ovaj put je pandemija COVID-19, novi izazov za djecu i kliničare. Priručnik Dijete i pandemija, u nizu izvrsnih radova, iznosi razmatranja kako održati dosadašnju zdravstvenu zaštitu i prilagoditi je pandemijskim uvjetima, koji su izazovi u zaštiti od neposrednih učinaka infekcije SARS-COV-2, ali i posrednih utjecaja pandemije kao što je narušavanje mentalnog zdravlja, otežano pohađanje nastave i usvajanje novih znanja, te narušavanje obiteljskih odnosa.

Ovaj je Priručnik sažeti multidisciplinarni prikaz svakodnevnih pedijatrijskih izazova za vrijeme pandemije.

NIP avangardnim pristupom naglašava važnost, odgovornost i sveobuhvatnost uloge pedijatra u zbrinjavanju djece, vulnerabilne društvene skupine, čije zdravo odrastanje čini osnovu zdravog društva.

doc. dr. sc. Blaženka Kljaić Bukvić, dr.med.

©2024 Parenthood Institute

Search