PEDIJATRIJSKI PRAKTIKUM

SUVREMENI LJEKARNIK

Ljekarnik suvremenog doba treba prepoznati potrebe djeteta, zabrinutost roditelja, razumjeti specifičnosti funkcioniranja obitelji, epidemiološke okolnosti, zamijetiti rane simptome akutnih bolesti i pogoršanja stanja kronično bolesnog djeteta, moći intervenirati u hitnim stanjima ugroze sigurnosti djeteta- biti kompetentan.

©2024 Parenthood Institute

Search