PREHRANA JE VIŠE OD HRANE

PREHRANA JE VIŠE OD HRANE

Prehrana i prehrambene potrebe ovise prvenstveno o razvojnoj dobi djeteta. Dojenje i prehrana majčinim mlijekom tijekom prvih 6 mjeseci života i kasnije koliko to majka i dijete žele zlatni je standard i cilj kojem se teži. Odluka o dojenju donosi se tijekom trudnoće pa i prije. Prehrana osim kvalitete i kvantitete hrane, namirnica i vode uključuje i prehrambene navike, kulturu pripreme i čuvanja hrane.  Ishodi trudnoće, dugotrajni učinci na očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti tijekom djetinjstva i odrasle dobi, kvaliteta i duljina života određena je značajno prehranom.

 

©2024 Parenthood Institute

Search