Priprema za polazak u vrtić ili školu

Image
Polazak u vrtić, osnovnu ili srednju školu predstavlja veliku prekretnicu u životu Vašeg djeteta a i Vas kao roditelja. U ovom procesu važno je naglasiti kako je dobrobit djeteta uvijek na prvom mjestu. Tome teže roditelji i svi oni stručnjaci uključeni na tom putu, bilo odgojitelji, učitelji, nastavnici, profesori ili stručni suradnici.
POLAZAK U JASLICE/VRTIĆ

Polaskom u vrtić dijete prvi put izlazi iz sigurnosti obiteljskog doma. Ono ulazi u jednu veću „obitelj“ u kojoj provodi određeno vrijeme. Najčešće djeca u jaslicama/vrtiću borave između 5 i 10 sati, no češće je to između 8 i 10 sati. S obzirom na vrijeme izbivanja iz obiteljskog doma dijete će u novom okruženju proći određene procese prilagodbe, steći neka nova iskustva i prijateljstva.

 

Kako se pripremiti za jedan tako važan korak? Potrebno je napraviti nekoliko priprema. Jedna obuhvaća pripremu svega onoga što je djetetu potrebno za boravak u jaslicama/vrtiću. Popis potrebne opreme je najbolje provjeriti s odgojno-obrazovnom ustanovom u koju je dijete upisano. Neki će odgojitelji zajedno sa stručno-razvojnom službom organizirati roditeljski sastanak prije samog polaska u vrtić gdje ćete dobiti sve potrebne informacije. Također, mnogi vrtići imaju navedene informacije i upute na svojim internetskim stranicama.

 

Drugi dio pripreme obuhvaća pripremu roditelja i djeteta na nadolazeću promjenu. Polaskom u jaslice dijete rane dobi (od godine do tri godine) se odvaja od roditelja i onih bližnjih s kojima je do sada provodilo svoje vrijeme. Neka djeca slično dožive tek polaskom u vrtić (od treće do šeste godine). Preporuča se, ukoliko je moguće, otići u vrtić koje će dijete pohađati, upoznati se s prostorom i odgojiteljima/cama koje će voditi odgojnu skupinu Vašeg djeteta. Značajno je upoznati okolinu u kojoj je vrtić smješten, posebno ukoliko dijete putuje do vrtića i ne nalazi se u okruženju njegova doma. U tom procesu važno je razgovarati s djetetom o tome kako će ono provoditi određeno vrijeme u tom prostoru, igrati se, upoznati nove prijatelje i sl. Djetetu treba naglasiti kako ćete doći po njega, te kako je vrtić mjesto gdje je ono sigurno u vrijeme dok ste Vi na poslu.

 

U vrijeme polaska u jaslice/vrtić, ukoliko je to moguće, ne preporuča se raditi veće promjene u djetetovom životu. To se odnosi na preseljenje, odvikavanje od dude, bočice, tješilice, prestanak dojenja, promjena dnevnog ritma i slično. Naravno, neke se stvari ne mogu izbjeći ali u tom slučaju Vi kao roditelji možete djetetu pružiti dodatnu sigurnost i vrijeme potrebno za adaptaciju.

 

Ono što je jako važno prilikom pripreme odnosi se na Vas, roditelje. S obzirom da je dobro svaku promjenu uvoditi postupno, tako je i s prilagodbom na jaslice/vrtić. Dijete neće odmah prvi dan ostati u skupini jer je adaptacija proces koji kod djece traje određeno vrijeme. Najčešće se očekuje u trajanju od desetak do petnaest dana. No, kod svakog djeteta je to individualno i Vama će Vaše dijete pokazati koliko će mu trebati vremena za prilagodbu. Stoga, ukoliko je moguće odvojite vrijeme tih prvih nekoliko dana za Vaše dijete. Preporuka je prvi dan ili dva boraviti s djetetom u odgojnoj skupini. Nadalje, svaki slijedeći dan u dogovoru s odgojiteljima/cama ćete ostaviti dijete na neko vrijeme samo u odgojnoj skupini (primjerice 20 minuta, sat ili dva). Dakle, dijete neće odmah ostati u vrtiću cijeli dan. Često svu pripremu za dijete roditelji uistinu naprave izvrsno, no zaborave na sebe i svoju pripremu. Stoga, dragi roditelji ostavite vremena za pripremiti sebe za ovu veliku promjenu i odvajanje od svog djeteta.

©2024 Parenthood Institute

Search