doc. prim. dr. sc. Irena Bralić

doc. prim. dr.sc. Irena Bralić, dr. med.

doc. prim. dr.sc. Irena Bralić, dr. med.

CV

doc. prim. dr.sc. Irena Bralić, dr. med.
specijalist pedijatrije,
viši znanstveni suradnik

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  diplomirala 1985., magistrirala 1999., 2008. doktor medicinskih znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, grana pedijatrija, primarijat 2008. Sudjeluje na dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i na Zdravstvenim studijima Sveučilišta u Splitu, te na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Zagrebu i Rijeci. Područje užeg stručnog interesa preventivni programi u pedijatriji, rast i razvoj, pretilost. Koautor i stručni urednik najboljeg nastavnog štiva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 2018/2019. „Tranzicijska medicina“, koautor i stručni urednik sveučilišnih udžbenika «Prevencija bolesti u dječjoj dobi», sveučilišnog priručnika «Cijepljenja i cijepiva» . Autor 14 poglavlja u udžbenicima iz pedijatrije, 23 u recenziranim pedijatrijskim priručnicima. Publicira u indeksiranim domaćim i stranim časopisima, pozvani predavač na brojim stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i svijetu. Voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti Republike Hrvatske «Sekularne promjene dobi menarche i pojava pretilosti tijekom puberteta», voditelj tečajeva 1. kategorije trajne izobrazbe liječnika iz ciklusa «Novi izazovi u pedijatriji». Nositelj predmeta „Pedijatrija u uvjetima primarne zdravstvene zaštite“ i „Tranzicijska medicina“ na poslijediplomskom studiju iz pedijatrije, te izbornog predmeta „Izazovi preventivne medicine-lica i naličja cijepljenja“ na studiju medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Član European Society for Social Pediatrics, Coalition for Life-Course Immunisation (2018-),  član Upravnog odbora Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju (2013. -2017.), član Upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog društva (2017.- 2021.), Predsjednica Ogranka Split Hrvatskog pedijatrijskog društva (2013.-2017.), član Povjerenstva za znanost HPD-a (2013.-2021.), član radne skupine Ministarstva zdravstva specijalističkog usavršavanja iz pedijatrije (2019. -2023).

ISHODI UČENJA


RAST I PREHRAMBENE POTREBE U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI

doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, dr. med.
specijalist pedijatrije

Rast je temeljno kvantitativno, multifaktorsko obilježje dječje i adolescentne dobi. Na rast utječu antropometrijska obilježja roditelja, paritet, duljina gestacijske dobi, prenatalni, perinatalni i postnatalni morbiditet, socijalno -ekonomske, kulturološke prilike u kojim dijete odrasta,  prehrana i dostupnost odgovarajuće zdravstvene skrbi. Zdravo dijete koje odrasta u primjerenim uvjetima raste očekivanim, optimalnim tempom. Tempo linearnog rasta kao i rasta i razvoja po organskim sustavima razlikuje se u odnosu na razvojnu dob. Rast i razvoj najintenzivniji  su tijekom intrauterinog, dojenačkog i adolescentnog razdoblja.
Prehrana tijekom dječje i adolescentne dobi ima za cilj omogućiti optimalan rast i razvoj, spriječiti pojavu pothranjenosti, pretilosti, poremećaja hranjenja i nastanak deficitarnih bolesti. Hranom se u organizam unosi energija nužna za bazalni metabolizam, specifično dinamsko djelovanje hrane, nadoknadu energije izgubljene ekskretima kao i onu potrebnu za tjelesnu aktivnost. Energetske potrebe ovise o djetetovu spolu, tjelesnoj masi, visini i tjelesnoj aktivnosti. Zbog intenzivnijeg rasta i tjelesne aktivnosti tijekom dojenačke i adolescentne dobi rastu i energetske potrebe. Ravnoteža energetskog unosa i potrošnje rezultira normalnim rasponom tjelesne mase, visine i indeksa tjelesne mase. Višak energije skladišti se u masnom tkivu. Masno tkivo je hormonski vrlo aktivno. Pretilost nastaje povećanim unosom i smanjenom potrošnjom energije. Pretilost u dječjoj i adolescentnoj dobi  rizični je čimbenik za pretilost u odrasloj dobi i niz pretilosti pridruženih kroničnih bolesti iz čega i proizlazi klinički i javno-zdravstveni značaj njene prevencije. Nasuprot tome energetski deficit dovodi do pothranjenosti često praćen i specifičnim deficitarnim bolestima. Kronično bolesna djeca mogu zbog smanjenog unosa energije biti u znatnom energijskom i nutritivnom disbalansu.
Na redovnim sistematskim pregledima pedijatri imaju mogućnost longitudinalnog praćenja rasta i razvoja djeteta, pravodobne intervencije u slučajevima odstupanja, te savjetovanja roditelja o prehrani i prevenciji zaraznih i nezaraznih bolesti. Optimalan rast označuje se rasponom vrijednosti prikazanim percentilnim krivuljama za spol i dob ili sa z-vrijednosti. Praćenje rasta osobito je značajno za prijevremeno rođenu i kronično bolesnu djecu budući da indirektno pokazuju uspješnost medicinskih intervencija. Odstupanja od očekivanog porasta tjelesne mase, duljine/ visine, opsega glave ili indeksa tjelesne mase upućuju na potencijalne zdravstvene poteškoće. Tijekom dječje i adolescentne dobi
©2024 Parenthood Institute

Search