1.Pedijatrijski praktikum za ljekarnike - raspored

Pozvana predavanja

OPTIMALAN RAST I PREHRAMBENE POTREBE U
ODNOSU NA RAZVOJNU DOB DJETETA
doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, dr. med. specijalist pedijatrije

SUPLEMENTACIJA U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ
DOBI IZ PERSPEKTIVE LJEKARNIKA
mag. pharm. Martina Šepetavc

POTHRANJENO DIJETE I ADOLESCENT: KAKO I KADA
INTERVENIRATI?
izv. prof. prim. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med., specijalist pedijatrije,
uža specijalnost pedijatrijska gastroenterologija

SINDROM IRITABILNOG CRIJEVA: KAKO PREPOZNATI,
ŠTO UČINITI?
dr. Lana Omerza, dr. med., specijalist pedijatrije,
uža specijalnost pedijatrijska gastroenterologija

RASPRAVA

RADIONICA

DIABETES MELLITUS TIPA1: PRAKTIČAN VODIČ ZA
ZAPOSLENIKE U LJEKARNI
doc. prim. dr. sc. Lavinia La Grasta, dr. med. specijalist pedijatrije, uža
specijalnost pedijatrijska endokrinologija i dijabetologija

NETWORKING
Image

KOTIZACIJA

A) Bez kotizacije uz obveznu prethodnu registraciju
do 7. lipnja 2023.

B) Za registrirane iza 8. lipnja 2023. kotizacija je 30.00 Eura.

Kotizaciju za registrirane iza 8. lipnja 2023. je potrebno uplatiti na
IBAN HR8424070001100226279, poziv na broj 00 62-2022.
Parenthood d.o.o. nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost

REGISTRACIJA

KONTAKT OSOBA
doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, dr. med. specijalist pedijatrije
E: info@zdravoodrastanje.com
M +385 91 528 5108
©2024 Parenthood Institute

Search