POTREBE DJETETA

POTREBE DJETETA

Dijete ovisno o svojoj razvojnoj dobi ima različite potrebe. Tijekom dojenačke dobi intenzivno raste i razvija zbog čega je neophodna optimalna prehrana, njega i dobra suradnja roditelja i pedijatra.

Tijekom predškolske dobi usporava se tempo rasta, razvijaju socijalne vještine, govor i komunikacija što iziskuje i poticajno okružje. Polaskom djeteta u vrtić raste izloženost brojnim bakterijskim i virusnim infekcijama, dijete je češe bolesno zbog čega su potrebne češće posjete liječniku i primjena antimikrobne i simptomatske terapije. 

Polaskom u školu dijete se postupno dodatno osamostaljuje, usvaja nove navike i vještine, ostvaruje brojne kontakte i nove emocionalne veze. Osobito je zahtjevno razdoblje adolescencije kada dolaze do izražaja nesrazmjer između tjelesnog i psihofizičkog razvoja, raste često nekritičnost i opasnost od izlaganja rizičnim ponašanjima. 

©2024 Parenthood Institute

Search